Договір публічної оферти
Редакція від 18 червня 2020 року.
Публічна оферта (пропозиція) ТОВ "Янг Україна" на укладання Договору купівлі-продажу товарів.
Терміни, що вживаються в даному договорі
- «Продавець» або «Виробник» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Янг Україна»;
- «Покупець» – фізична або юридична особа, що купує товари безпосередньо у Продавця за даним договором;
- «Сторони» – Продавець та Покупець;
- «Товар» або «Продукція» – крісла, стільці та комплектуючі до них, що реалізуються Продавцем;
- «Сайт» – веб-сайт Продавця, розташований за адресою www.youngua.com;
- «Замовлення» або «Заявка» - перелік товарів, обраний Покупцем на власний розсуд з асортименту доступного для продажу Продавцем, на основі якого Продавець формує та направляє Покупцю рахунок, та відповідні накладні.

1. Преамбула
1.1. Цей Договір є публічним договором купівлі-продажу між Товариством з обмеженою відповідальністю «Янг Україна» (далі — Продавець), в особі директора Саполовича Євгена Ростиславовича, який діє на підставі Статуту, та будь-якою фізичною або юридичною особою (далі – Покупець), що купує Товар у Продавця дистанційно, базуючи своє замовлення на інформації, розміщеній на Сайті, або наданій представниками Продавця засобами електронного зв’язку за умови, що:

а. Умови даного Договору є прийнятними для обох Сторін;
b. Жодна зі Сторін не потребує підписання окремого Договору виходячи з власних обставин;
c. Замовлення Покупця має пробний або разовий характер;
d. Загальна вартість замовлення Покупця складає не більше ніж 20 000,00 грн. включно з ПДВ.

1.2. Цей Договір має публічний характер та є еквівалентом усної угоди і, відповідно до чинного законодавства України, має належну юридичну силу.

1.3. Моментом повного і беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт оплати Покупцем замовленого ним Товару на умовах Договору.

2. Предмет договору
2.1. Продавець зобов’язується відвантажити, а Покупець прийняти Товар, згідно власного замовлення, відповідних рахунків та накладних виписаних Продавцем, які є невід’ємною частиною Договору та сплатити за Товар згідно умов, що викладені в розділі 4 даного Договору.

2.2. Кількість та асортимент Товару оговорюються заздалегідь і відображені в Заявках Покупця, що надсилаються Продавцю в письмовій формі засобами електронного або факсимільного зв'язку. Якість Товару має відповідати стандартам якості Виробника, встановленим для обраного виду Товару, що відповідають вимогам діючого законодавства України.

3. Умови поставки
3.1. Товар вважається відвантаженим Продавцем та прийнятим Покупцем по кількості та якості:

3.1.1. В разі його передачі від Продавця до Покупця за допомогою кур’єрських служб – після присвоєння вантажу статусу «Отримано» або його еквіваленту в системі кур’єрської служби.
3.1.2. В разі його самостійного вивозу Покупцем зі складу Продавця або його доставки силами Продавця за адресою Покупця - згідно накладних, підписаних обома Сторонами.

3.2. Строк відвантаження Товару Продавцем:

3.2.1. В разі замовлення Покупцем Товару з переліку вільних складських залишків Продавця:
3.2.1.1. при самостійному вивозі Покупцем або доставці Товару до Покупця за допомогою кур’єрських служб – не більше 2 робочих днів з моменту отримання Продавцем оплати від Покупця відповідно до умов розділу 4 даного Договору;
3.2.1.2. при доставці транспортом Продавця – за окремою домовленістю, яка має бути досягнена між Сторонами шляхом електронного листування, але не більше 15 робочих днів з моменту отримання Продавцем оплати від Покупця відповідно до умов розділу 4 даного Договору.

3.2.2. В разі, якщо замовлення Покупця потребує виготовлення – не більше 15 робочих днів з моменту отримання Продавцем оплати від Покупця відповідно до умов розділу 4 даного Договору.

3.3. Продавець зобов’язаний надати, а Покупець завірити та передати Продавцю оригінал видаткової та, за необхідності, товаро-транспортної накладної на Товар.

3.4. Дата підписання накладної(их) або, в залежності від обраного Покупцем способу доставки, присвоєння вантажу статусу «Отримано» або його еквіваленту в системі кур’єрської служби, вважається датою переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця.

4. Умови оплати
4.1. В разі розміщення Покупцем Заявки на Товар, що потребує виробництва, розрахунок Покупця перед Продавцем проводиться шляхом перерахування Покупцем повної оплати на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше ніж через 3 (три) банківські дні з дати отримання від Продавця відповідного рахунка-проформи.

4.2. В разі розміщення Покупцем Заявки на Товар, що є частиною вільних складських залишків Продавця та загальна вартість якого перевищує 4 999,00 грн. включно з ПДВ, розрахунок Покупця перед Продавцем проводиться шляхом перерахування Покупцем повної оплати на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше ніж через 3 (три) банківські дні з дати отримання від Продавця відповідного рахунка-проформи.

4.3. В разі розміщення Покупцем Заявки на Товар, що є частиною вільних складських залишків Продавця та загальна вартість якого є меншою за 4 999,00 грн. включно з ПДВ, розрахунок Покупця перед Продавцем проводиться шляхом перерахування Покупцем повної оплати на розрахунковий рахунок Продавця не пізніше ніж через 3 (три) банківські дні з дати отримання від Продавця відповідного рахунка-проформи або, за бажанням Покупця, шляхом відправки Товару через кур’єрську службу «Нова Пошта» накладеним платежем.

5. Порядок оформлення замовлень
5.1. Покупець самостійно і на власний розсуд обирає Товар(и), із зображених на Сайті Продавця і направляє Продавцю запит щодо їх наявності або терміну виробництва та вартості використовуючи засоби для зв’язку з Продавцем, перелік яких також зазначено на сторінках з описом Товарів.

5.2. Заявка, яку Покупець направляє Продавцю має містити найменування Товарів, інші характеристики Товару (за наявності) – колір, комплектацію, розмір, об’єм, а також власні контактні дані для отримання зворотного зв’язку.

5.3. Після отримання Заявки Покупця, Продавець впродовж 1 робочого дня, якщо це можливо, надає Покупцю інформацію щодо наявності та вартості зазначених Покупцем у заявці Товарів, терміну їх відвантаження, пропонованих умов оплати, тощо.

5.4. Для підтвердження Замовлення, після отримання інформації від Продавця, Покупець направляє відповідне повідомлення Продавцю за допомогою електронних засобів зв’язку, після чого Замовлення вважається оформленим.

5.5. Подальша взаємодія Сторін до моменту переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця базується на умовах, що відповідають тим чи іншим умовам оплати (розділ 4) та поставки (розділ 3), які були погоджені Сторонами в процесі оформлення замовлення.

6. Гарантія
6.1. Термін гарантії на Товари продавця складає:

6.1.1. Для придбаних окремо комплектуючих – 12 місяців з дати придбання;
6.1.2. Гарантійний термін на крісла та стільці складає не менше 12 місяців з дати придбання та зазначається на сторінках з описом відповідних моделей на Сайті.

6.2. Покупець позбувається права пред'являти претензії стосовно якості та комплектації Товару, якщо не повідомить та не доведе його невідповідність (недовкладення, явний виробничий брак) впродовж 14 календарних днів з моменту переходу права власності на Товар до нього.

6.3. Про невідповідність Товару за якістю та комплектацією Покупець має повідомити Продавця за допомогою засобів, зазначених на сайті Продавця за адресою https://youngua.com/ua/products/service. На підтвердження виявленої невідповідності Товару за якістю та комплектацією Продавець в праві вимагати від Покупця фотографії зазначеної невідповідності та, при відсутності такого підтвердження, в праві відмовити Покупцю у виконанні його вимог щодо ремонту, обміну або поверненні Товару.

6.4. Покупцю може бути відмовлено у безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо придбаний ним Товар, або його елементи вийшли з ладу через недотримання правил (умов) експлуатації, або він має сліди самостійного втручання чи зміни конструкції неуповноваженими особами, механічні ушкодження, а також ушкодження, що виникли внаслідок впливу високих температур, вогню, води та такі, що виникли внаслідок неправильного транспортування або зберігання.

6.5. При необхідності транспортування Товару для гарантійного обслуговування від Покупця до Продавця, в разі втрати Покупцем заводської тари та неможливості розібрати Товар до такого вигляду, в якому він був поставлений Покупцю, послуги з його доставки оплачує Покупець, а у зворотному напрямку, за умови, що переданий Покупцем Виріб було визнано гарантійним, – Продавець.

6.6. Термін виконання гарантійного обслуговування - 14 календарних днів з моменту отримання Продавцем гарантійного Товару та за умови наявності у Виробника необхідних засобів для усунення несправності. В разі відсутності у Продавця необхідних засобів для усунення несправності в зазначений термін, Покупець в праві обміняти Товар на інший з аналогічними властивостями або повернути його.

6.7. Після виконання заміни бракованого(их) вузла(ів) крісла, такий(такі) елемент(и) переходять у власність Продавця.

6.8. Повний перелік діючих умов експлуатації, зберігання та транспортування зазначений у супровідній документації до Товару, а також на Сайті за адресою https://youngua.com/ua/products/service

7. Обмін та повернення Товару
7.1. Продавець не приймає до обміну та повернення Товар належної якості, вироблений під індивідуальне замовлення Покупця. Про відповідність розміщеного Покупцем замовлення статусу «Індивідуальний» (за матеріалом або кольором оздоблення, кольором складових частин Товару, комплектацією, тощо) Покупець має бути повідомлений Продавцем під час електронного листування в процесі розміщення Покупцем замовлення.

7.2. Правила обміну та повернення Товару базуються на діючому законодавстві України.

7.3. Покупець має право обміняти Товар, відвантажений Продавцем з переліку вільних складських залишків, належної якості на аналогічний або повернути його, якщо той не задовольнив його за формою, габаритами, кольором або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням за наступними умовами:

7.3.1. Покупець повідомив Продавця про свій намір не пізніше ніж через чотирнадцять календарних днів з дня купівлі.
7.3.2. До обміну або повернення приймається Товар, який не був в експлуатації, не містить слідів використання і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, плівки, не порушено цілісність пакування як самого товару, так і комплектуючих до нього.
7.3.3. Товар не містить подряпин, сколів, потертостей та є повністю справним.
7.3.4. Покупцем збережена повна комплектність придбаного товару.
7.3.5. Обмін або повернення Товару виконується при пред'явленні Покупцем розрахункового документа, виданого Покупцю разом з проданим Товаром.

7.4. В разі, якщо Товар не відповідає умовам визначеним в пп. 7.3.1. – 7.3.5., Продавець має право відмовити в обміні або поверненні Товару.

7.5. В разі проведення обміну або повернення Товару, що повністю відповідає характеристикам, зазначеним Покупцем під час розміщення замовлення, всі транспортні витрати на доставку Товару покладаються на Покупця.

7.6. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

7.7. Якщо на момент обміну запитаного Покупцем Товару немає у продажу, Покупець має право придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

7.8. Повернення Товару виконується виключно на підставі письмової заяви Покупця, бланк якої доступний для завантаження в розділі «Файли» Сайту. Термін розгляду заяви на повернення Товару складає не більше 5 робочих днів.

7.9. Термін повернення коштів Покупцю складає не більше 10 робочих днів з моменту отримання Продавцем всіх необхідних документів та в разі відповідності Товару, що повертається всім вищезазначеним критеріям.

8. Відповідальність сторін.
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності з умовами даного Договору та діючим законодавством України.

8.2. У випадку невиконання взятих на себе зобов'язань за даним Договором, Продавець повинен повернути 100% авансового платежу, впродовж 10 робочих днів з дня відмови від виконання своїх зобов'язань.

8.3. У випадку настання обставин непереборної сили Продавець звільняється від виконання умов цього Договору на період дії чи впливу на нього таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотній непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Продавець не міг передбачити і запобігти ним.

8.4. В разі настання обставин непереборної сили Продавець повинен впродовж п’яти робочих днів повідомити про це Покупця в письмовому вигляді.

8.5. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів.

8.7. В разі неможливості вирішення розбіжностей між Сторонами шляхом переговорів, така суперечка має вирішуватись в судовому порядку виключно за місцем реєстрації Продавця.

8.8. Відповідальність сторін, не передбачена даним Договором, визначається у відповідності до чинного законодавства України.

9. Інші умови договору
9.1. Продавець залишає за собою право при виробництві продукції використовувати комплектуючі, назви та/або маркування яких можуть відрізнятися від заявлених і зображених в каталогах продукції та на веб-сайті Продавця https://youngua.com без будь-яких наслідків для себе за умови, що функціональні властивості самої Продукції не змінюються.

9.2. Будь-які попередні домовленості між Сторонами, що не відповідають умовам даного Договору та які мали місце до моменту прийняття Покупцем умов даного Договору, втрачаються чинність з моменту його акцепту.

9.3. З огляду на практику недотримання фізичними особами та фізичними особами-підприємцями обов’язку повернення екземплярів видаткових документів Продавцю, даним пунктом Сторони погодили, що, в разі відправлення Товару кур’єрськими службами, присвоєння вантажу статусу «Отримано» або його еквіваленту в системі кур’єрської служби є достатнім підтвердженням отримання Товару з боку Покупця та може використане в якості аргументації на користь Покупця в процесі вирішення відповідних суперечок між Сторонами.

9.4. Електронні або факсимільні копії документів, якими обмінюються Сторони під час виконання своїх зобов’язань за даним Договором, мають юридичну силу оригіналу до моменту отримання ними оригіналів.

9.5. Жодна зі Сторін не в праві в односторонньому порядку відмовитись від виконання своїх зобов'язань за даним Договором виключенням випадків, що передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

9.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені даним Договором, регулюються у відповідності до діючого законодавства України.

9.7. У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають згоду на обробку та використання їх персональних даних та даних їх співробітників та довірених осіб виключно з метою та в межах виконання Сторонами вимог даного Договору та чинного законодавства України.

9.8. Сторони не вправі передати цілком чи частково свої права та/чи обов'язки за даним Договором третім сторонам без письмової згоди іншої сторони.

9.9. Сторони погодили, що будь-які матеріали, інформація та відомості, отримані Сторонами в процесі виконання свої зобов’язань за даним Договором, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та при виконанні Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

9.10. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

9.11. Умови даного Договору можуть в будь-який час бути змінені або доповнені Продавцем в односторонньому порядку. В разі внесення змін до даного Договору, взаємовідносини між Покупцем та Продавцем регулюються його версією, яка була актуальною на момент його акцепту Покупцем. Всі версії даного Договору розміщуються на Сайті за адресою https://youngua.com/ua/for-customers/public-offer.

10. Застосування електронних документів
10.1. Електронні документи (далі - Е-документи) – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством. Сторони домовилися, що на виконання умов цього Договору можуть використовуватися зі сторони Продавця наступні види електронних документів: видаткова накладна, товаро-транспортна накладна, акт виконаних робіт (наданих послу).

10.2. Електронний підпис/Кваліфікований Електронний Підпис (далі - КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа; це електронні дані, які додаються підписантом до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис, що дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписанта. КЕП є аналогом власноручного підпису, є засобом захисту інформації. Забезпечує можливість контролю цілісності і підтвердження достовірності електронних документів.

10.3. Уповноважена/відповідальна особа на контроль і затвердження ключем КЕП та Електронною Печаткою (далі - ЕП) – особа, що уповноважена від імені суб’єкта господарювання (юридичної чи фізичної особи-підприємця) на контроль, перевірку та підписання первинних та/або звітних електронних документів, яка має право затвердити електронний документ із зазначеною(ими) в ньому особою(ами), яка(і) безпосередньо приймала(и) участь у проведені/вчиненні тієї чи іншої господарської операції. ЕП фіксуються електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних.

10.4. Порядок формування, обміну та підписання електронних документів.

10.4.1. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень та всіх норм Закону України від 05.10.2018 р. №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», який набрав чинності 07 листопада 2018 р., Закону України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні», Наказ МФУ від 24.05.1995р. №88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку».

10.4.2. Сторони домовилися про те, що в процесі виконання Договору, документи, зазначені в п. 10.1 даного Договору, можуть укладатися в формі електронних документів для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням електронних програмних рішень (сервісів електронного документообігу «Вчасно» або «M.E.Doc»).

10.4.3. Сторони, в разі досягнення такої домовленості, зобов’язуються вжити всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечити виготовлення необхідних КЕП відповідальних співробітників.

10.4.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона, яка здійснює надсилання Е-документа, вважається Стороною-відправником, а Сторона, яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

10.4.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням КЕП. E-документи передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням Відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

10.4.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

10.4.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу протягом передбаченого Договором строку, якщо Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів протягом 5 (п’яти) робочих днів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

10.4.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП, здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акту про анулювання E-документа. Зазначені Акти про анулювання E-документа вправі складати лише Продавець з власної ініціативи, або на обґрунтоване прохання Покупця.

10.4.9. У випадку, коли Договором не встановлено строків підписання конкретних E-документів, Сторони погодили, що строк підписання таких документів з використанням Сторонами КЕП становить 3 (три) робочих дні з дати складеного документу.

10.4.10. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

10.4.11. Якщо при звірці Сторонами даних про підписання E-документів будуть виявлені розбіжності, то по замовчуванню будуть застосовуватися наступні умови чинності E-документів:

а) юридичну силу буде мати той E-документ, який був останній підписаний Сторонами з використанням КЕП (у випадку наявності кількох різних E-документів по одній і тій самій господарській операції);

б) E-документ, який набув чинності, згідно умов цього договору, зберігає чинність до моменту його анулювання Сторонами;

в) за результатами конкретної господарської операції пріоритетну юридичну силу матиме чинний E-документ, при наявності за цією ж операцією однорідних/аналогічних по суті документів, складених в письмовій (друкованій) формі, незалежно від дати їх оформлення;

г) E-документ, підписаний Стороною з використанням КЕП і переданий Стороні одержувачу вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Сторони-відправника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво;

д) КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

10.4.12. Сторони погоджуються, що використання засобів криптографічного захисту інформації (далі за текстом ЗКЗІ), які реалізують шифрування і КЕП, достатньо для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Сторін щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки обробки інформації, а також для підтвердження того, що:

- E-документ надходить від Сторони, яка його передала (підтвердження авторства документа);

- E-документ не зазнав змін при інформаційній взаємодії Сторін (підтвердження цілісності та автентичності документа); - фактом отримання E-документа є події, описані в даному Договорі.

10.4.13. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов'язані:

- не допускати появи в комп'ютерному середовищі, де функціонує система для обміну Е-документами, комп'ютерних вірусів і програм, спрямованих на її руйнування;

- не знищувати та / або не змінювати архіви відкритих ключів КЕП, електронних E-документів; - не використовувати для підписання E-документів скомпрометовані ключі.

10.5. У випадку неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони негайно повідомляють про це один одного. Умови даного Договору не виключають можливості спільного використання документів в паперовому та електронному вигляді.

10.6. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, ключів електронного підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

10.7. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки кваліфікованим надавачем електронних послуг. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставин в строк, що не перевищує 5 робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

10.8. Продавець не несе відповідальності та не надає консультаційних послуг щодо роботи системи для обміну Е-документами, програми, тощо.

10.9. Покупець зобов’язаний не пізніше ніж за 5 робочих днів повідомити Продавець про неможливість подальшого використання системи для обміну Е-документами, програми, тощо.

10.10. При вирішенні всіх інших питань, пов’язаних з електронним документообігом, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.


11. Термін дії Договору
10.1. Цей Договір набуває чинності з дату акцепту його умов з боку Покупця та діє до моменту виконання Сторонами всіх взятих на себе зобов’язань.

Корисні посилання
ДокументПосилання
Цивільний кодекс України
Ознайомитись
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист прав споживачів»
Ознайомитись
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист персональних даних»
Ознайомитись
Компанія «Янг Україна»
Ідентификаційний номер 32921248
Україна, 17500, м. Прилуки, вул. Індустріальна, 10
2004